Carregant…

ProjectLab

Camp creat per un corent elèctric
Bombeta electromagnètica
Base amb LED
Interruptors, commutadors,...
Wireless Power Transfer
Pila 1,5v aigua i sal
Una pila que us durarà sempre

A PhysicS! fem un pas endavant en el nostre objectiu d’ajudar a millorar la docència de la física. Per això hem creat ProjectLab! Perquè creiem que la recerca a l’escola és important, i que aprendre ciència és també aprendre com treballa la ciència.

I la ciència és experimental…

Davant les dificultats per equipar el laboratori de física amb materials didàctics, adaptats al nostre currículum i a l’abast del vostre pressupost…

Equipem el teu laboratori!

Us oferim nous materials per a les experiències de física i tecnologia pensats didàcticament des del principi, tenint present el currículum actual i coneixedors dels interessos i limitacions dels centres. Us orientem en la tria dels materials adequats i de possibles pràctiques en cada temàtica: mecànica, electricitat, Arduino, electromagnetisme, òptica, amb un servei de suport didàctic i tècnic. Us fem l’equipament a la mida de les vostres necessitats!

Al meu centre volem fer pràctiques de física!

Necessitem materials de tecnologia a la nostra mida

Tenim un bon laboratori de química, però el de física és ben escàs...

Voldríem comprar material, didàctic a bon preu...

Quines pràctiques d'electromagnetisme podríem fer...?

Ens cal un material amb un disseny més didàctic!

Materials didàctics per a les experiències de física i tecnologia

Ja podeu descarregar la primera edició del NOU CATÀLEG pel curs 2019-2020 amb moltes novetats!
us en presentem algunes…
Interruptor de palanca

El millor disseny perque l’alumne comprengui què és un interruptor. Dóna sentit a les expressions de circuit obert i tancat. Robust i econòmic.

Barra led lluminosa
La barra led és una interessant joguina científica d’utilitat per a l’ensenyament d’idees bàsiques d’electricitat i circuits. Quan es toquen els seus dos extrems la barra s’il·lumina, fet que us permetrà fer circuits amb els propis alumnes com a conductors.
Camp magnètic creat per un corrent elèctric

Aquest senzill i robust muntatge us dóna la possibilitat de fer la clàssica experiència que l’any 1820 va fer Hans Christian Ørsted. Us permetrà treballar la forma, direcció i sentit del camp creat pel corrent, i fins i tot calcular el camp magnètic creat i comparar amb els resultats teòrics.

Visualitzador de línies de camp magnètic en 3D

Visualització tridimensional de les línies de camp magnètic d’un imant. Consisteix en dos cilindres concèntrics de metacrilat amb llimadures de ferro a l’espai entre els cilindres.

Visualitzador del camp magnètic creat per una bobina

Abocant llimadures de ferro sobre la base aquestes es disposen seguint les línies del camp magnètic creat perla bobina. Com que la placa és transparent, il·luminant el dispositiu es poden projectar unes imatges molt clares sobre una superfície blanca.

Wireless Power Transfer

Dos circuits ressonants permeten transmetre energia a distància i encendre una bombeta d’uns 6W.  Afegint un segon receptor com a repetidor passiu podreu augmentar-ne l’abast. Basat en la idea de Tesla per a transmetre energia, el dispositiu us permetrà parlar d’aquesta tecnologia que just ara comença a introduir, de circuits oscil·lants, radiofreqüències, antenes,…

Cotxe electromagnètic

Divertit mecanisme basat en el camp magnètic creat per una bobina. Molt adequat per fer pensar l’alumnat sobre els principis bàsics de l’electromagnetisme, demanant que l’expliquin i posant en joc 

Bombeta electromagnètica

Una sorprenent i senzilla experiència en que es veu com un imant atrau o repèl una espira per la que hi circula un corrent continu. També pot veure’s la vibració que es provoca en l’espira quan s’hi fa circular un corrent altern. Aquesta experiència la veiem molt sovint il·lustrada als textos, però rarament es fa al laboratori

Detector / Identificador de Pol Magnètic ProjecLab
Enceneu el dispositiu amb l’interruptor vermell, i situeu el detector (indicat amb un punt blanc) aprop un pol de l’imant. Si és el Pol Nord, el LED vermell s’encendrà, si és el Pol Sud, el LED blau s’encendrà. Si movem el detector sobre una superfície imantada es pot veure la transició d’un pol a un altre.
Kit altaveus
L’altaveu en la seva expressió mínima. Ideal per entendre com funciona un altaveu. Els diversos models d’altaveu es poden desmuntar, i permeten veure què és el que vibra i perquè. Poden ajudar en la comprensió del so i de la inducció electromagnètica.
Pèndol electromagnètic

Dispositiu per a mostrar que una bobina per la que hi circula un corrent elèctric crea un camp magnètic, fent visible l’acció del camp magnètic d’un imant sobre la bobina. En fer passar el corrent per la bobina que penja, aquesta es desvia de la vertical, atreta o repel·lida per l’imant fix a la base segons la seva orientació i el sentit del corrent.

Visualitzador de línies de camp magnètic
Visualitzador tridimensional de les línies del camp magnètic creat entre dos imants. Consisteix en un cilindre de metacrilat amb llimadures de ferro al seu interior i dos imants de neodimi.
Per tal que les ciències s’aprenguin eficaçment, el seu ensenyament ha de ser experimental. Es troben tan properes a la vida de cada noia o noi que cap mestre hauria d’estar desproveït de materials de primera ma per al seu estudi.
Nou manual de la Unesco per a l’ensenyament de les ciències
Unesco, 1973

ProjectLab! és una iniciativa de: